-Vi er opptatt av å være synlige og komme i dialog med både ungdom å foreldre. Pekefingermoral hjelper sjelden og jeg har tro på å være i forkant, sier politiførstebetjent Lars-Erik Øde. Han er en av fire som jobber med forebyggende arbeid blant unge i Moss.

– Vår jobb er å forebygge rus og kriminalitet og forhindre at folk kommer i feil miljø. Jeg har jobbet med forebyggende arbeid siden 2008 og har gjort mange erfaringer siden den gang. Vi innså for noen år tilbake at vi er avhengig av å faktisk oppsøke ungdom aktivt, og da må vi ut på ungdommens arena. Vi reiser blant annet rundt på skoler og informerer både ungdom og foreldre om vårt arbeid, og har et godt samarbeid både med ungdomsskoler og videregående. Vi ønsker å vise hvem vi er og fortelle at vi bryr oss.

Politiet har mange andre oppgaver enn å holde på med straffesaker, selv om det også er en viktig del av jobben, sier Lars-Erik.

Skap dialog
Gode samtaler gir et godt grunnlag for å snu en negativt trend, og det er foreldrene selv som er de viktigste støttespillerne for sine egne barn.

– Hvilket budskap ønsker dere å formidle til foreldre? 

– Vi ønsker å si at de har et ansvar. Tilstedeværelse er enormt viktig, kanskje spesielt dersom ungdommen tar avstand. Det å vise at du er der, være en tydelig voksenperson og sette grenser, kan være avgjørende for hvilken retning ungdommen tar. Det er ikke politiets jobb å rydde, foreldre må inn i forkant, men vi hjelper gjerne til, sier han. Det er veldig viktig å spille på lag med foreldre, og vi bruker mye tid på foreldrearbeid.

Bekymringssamtaler er et lavterskeltilbud for å fange opp ungdommer som sliter, og blir stort sett gjennomført sammen med foreldre. Som regel skjer dette på familiens initiativ, men politiet kan også innkalle til slike samtaler på bakgrunn av bekymringsfull adferd. De fleste ungdommene er i alderen 16-18 år.

– Jeg må si jeg er positivt overrasket over ungdommer når man først kommer i dialog. Vår oppgave er å få ungdommer selv til å reflektere over egen handling, og snu det negative til det positive. Vi er opptatt av å fortelle at vi vil det skal gå bra med dem, rett og slett.

Meningsfull jobb
– Hvis vi som politi kan hjelpe til med at ungdom har det bra vet jeg at vi har gjort en god og viktig jobb. Generelt møter han utrolig mye hyggelige ungdommer i jobben. Men de trenger både rett-

ledning og klare grenser. Politiførstebetjenten mener at mange foreldre rett og slett er for slappe.

Han ser at mange – også voksne – har en liberal holdning til bruk av cannabis. I tillegg har stoffet blitt sterkere enn det var for 40 år siden. At også kjente personer står frem og ufarliggjør det synes han er provoserende.

– Jeg skulle ønske det var flere kjente folk som tør å stå tydelig frem og si hva de mener om narkotika, sier han. Personlig er jeg bekymret over cannabisbruken blant ungdom. Det er et utbredt problem, og jeg tror det er mye som ikke blir avdekket. Det gjelder generelt på landsbasis, men også her i Moss, sier han. Holdningsskapende arbeid rundt alkohol er også noe vi bruker mye tid på og med ungdom gjelder det å snakke et tydelig språk. Vi fokuserer på ting som er nærme og som betyr noe. Er man uforsiktig kan det få store konsekvenser. Både sertifikat, militærtjeneste og reising er noe ungdom er opptatt av, og vi oppfordrer til å ta gode valg og være sammen med gode mennesker, sier han.

Godt inntrykk av de unge
I vår jobb kommer vi i kontakt med mange som har det vanskelig, men generelt vil jeg si at det er veldig mange kjekke og hyggelige ungdommer i Moss.

– Har du inntrykk av at ungdommer synes det er greit å prate med dere? 

De fleste synes det, vi får gode tilbakemeldinger. Mange synes det er okei med en prat, og vi er opptatt av å finne gode løsninger. Det er mange solskinnshistorier og det gir motivasjon til å jobbe videre, avslutter Øde.

Tekst og foto: Kristin Emilie Gudbrandsen

Del
Foregående artikkelÉn gang seiler, alltid seiler
Neste artikelLangdistansemannen Ivar
BBF Magasinet - Bil Bolig Fritid - Blir produsert av PS Press Reklame. I tillegg til å være et nettsted er det også et trykk magasin som kommer ut en gang i mnd. i 21.000 eksemplarer. Ta kontakt med Jørgen for mer informasjon om annonsering 926 82 695

NO COMMENTS