Mange metalldetektor-eiere drømmer om å finne den store skatten. I mars opplevde Sven-Erik Thorstensen akkurat det. På et jorde ved Rygge kirke fant Ryggemannen et gullsmykke fra romertiden verdt mange millioner kroner. Dette er tidenes funn i Norge gjort av privatpersoner med detektor.

Sven-Erik Thorstensen har  vært lidenskapelig «skattejeger» med metalldetektor i et par år. – Jeg er ivrig myntsamler og det store for meg er å finne mynter. Alle som går rundt med detektor drømmer vel om å gjøre et stort funn, men de færreste får drømmen oppfylt. Dette er en tålmodighetshobby. En kan ikke regne med å gjøre store funn ofte. Det aller meste som gjør utslag er aluminiumsfolie, rester av engangsgriller, bruskorker og spesielt de små bitene en åpner brusbokser med, sier Sven-Erik Thorstensen.


Mange millioner kroner
Men 23. mars 2017 er en dag han aldri vil glemme. På det som var sesongens andre dag ute med metalldetektor så var han ute på jordene ved Rygge kirke. På cirka 15 centimeters dybde i matjorda lå en gullberlokk – et dråpeformet hengesmykke fra eldre romertid (år 0-200 e.kr).

– Gullsmykket veide 5,47 gram og var i 23 karat. Det er et helt spesielt smykke med en utforming som er svært sjelden og avansert. Det sies at kun et fåtall smykkekunstnere på den tiden behersket denne stilen. Smykket er selvsagt levert fylkesarkeologen som så har sendt det videre til Riksantikvaren. De hevder at dette er det beste funnet gjort av en privatperson med metalldetektor i Norge noen gang. Det er klart dette er spesielt og at jeg etter det ble ekstra ivrig, smiler Ryggemannen.

Får finnerlønn
Senere i år kan han vente seg en dusør som han må dele med grunneieren, Knut Upsaker.

– I utgangspunktet er finnerlønna på gullverdien pluss ti prosent. Selve gullet er ikke verdt mer enn noen få tusenlapper. Det kommer imidlertid et tillegg når det er snakk om spesielt verdifulle gjenstander. Gullberlokken jeg fant er visstnok verdt mange millioner kroner, så jeg håper på opp mot 50000 kroner som jeg skal dele med grunneieren.

Forbud i Sverige
– Du var aldri inne på tanken om å beholde smykket?
– Nei, på ingen måte. Det er viktig at vi som går med detektor er ærlige og følger de strenge reglene som finnes når det er snakk om gamle funn. Alle vi som er med i Østfold Detektorklubb er redde for at det skal komme regler som i Sverige. Der viste det seg at mange gamle verdifulle gjenstander ble holdt skjult, ble smeltet om eller solgt i utlandet. Resultatet var at Sverige innførte et forbud for privatpersoner mot å gå med metalldetektor.

Flere spennende funn
Sven-Erik Thorstensen har gjort flere gode funn, men ingen i nærheten av gullberlokken.
– For bare et par uker siden så fant jeg et vektlodd i bly fra vikingetiden ved Værne Kloster. Et utrolig morsomt funn selv om det ikke har noen verdi. I fjor fant jeg en sølvmynt fra 1781 på jordet til svigerfar. Den har ikke så veldig stor verdi, fordi den finnes i ganske mange eksemplarer. Men for meg, som er myntsamler, er gamle mynter det mest morsomme.

Å gå med metalldetektor er skattejakt for avanserte. Det finnes massevis av billige detektorer på markedet, men Sven-Erik Thorstensen understreker viktigheten av å ha skikkelig utstyr.
– En må starte med bra utstyr. Hvis ikke så dreper man fort gleden. Selv har jeg utstyr til 10.000-15.000 kroner, men det er bra utstyr som er noe rimeligere.

Jorder spennende
Rygge-mannen forteller at det kan ligge skjulte skatter overalt. Spesielt på jordene før bøndene tar våronna.

– Dersom det på et område har vært drevet landbruk i flere hundre år, så er det ganske realistisk å finne spennende ting. Tidligere var det mange som jobbet på jordene, og muligheten er stor for at det på en åker er mistet både smykker, sølvmynter og andre ting opp gjennom årene. Og jorda pløyes og snus hvert eneste år. Men man må spørre bonden om tillatelse først.

Strenge regler
Det er strenge regler å forholde seg til for de som går med metalldetektorer. I Norge skal alle gjenstander fra før reformasjonen i 1537 leveres inn. Det samme skal mynter eldre enn 1650.

– Men dersom Riksantikvaren allerede har flere eksemplarer av mynten så kan vi få den tilbake.

Egen forening
Det er etter hvert ganske mange som har skaffet seg metalldetektor, og de ivrigste er medlemmer av Østfold Detektorklubb. Foreningen har hjemmesiden ostfolddetektorklubb.no. I tillegg har man en facebookside som er åpen kun for medlemmer.

Foreningen har fra tid til annen fellesturer til spennende områder som skal gjennomsøkes med metalldetektor og andre arrangementer som kan være nyttige og interessante.

Tore Kubberød (tekst)
Jørn Mortensen (foto)

Del
Foregående artikkelSirkus Østfold: Det startet med et «fetthøl»
Neste artikelTusenkunstneren
BBF Magasinet - Bil Bolig Fritid - Blir produsert av PS Press Reklame. I tillegg til å være et nettsted er det også et trykk magasin som kommer ut en gang i mnd. i 21.000 eksemplarer. Ta kontakt med Jørgen for mer informasjon om annonsering 926 82 695

NO COMMENTS