Stian Orm: Mot alle odds

Autismekonsulent

0
8297

Stian Orm er halvveis i bachelorstudiet i psykologi. Planen videre er å ta mastergrad i det samme faget, med fordypning i utviklingspsykologi, for til slutt å toppe det med en doktorgrad. Og han sikter seg inn på en forskerkarriere, med autisme som tema. Det er ikke tilfeldig.

Stians barndom ble mye preget av tilsynelatende uforklarlig sinne og raseriutbrudd, og han virket svak på øyekontakt og felles oppmerksomhet. Barnehagen reagerte ikke, og da han begynte på skolen økte problemene.

– Jeg følte meg annerledes, og det husker jeg at jeg sa til mamma da jeg var syv år gammel.

Etter hvert begynte han å utvikle tics, ufrivillige bevegelser og lyder, noe som er karakteristisk for tilstanden Tourettes syndrom.

– Ja, jeg fikk diagnosen Tourettes, og ble medisinert. Ticsene forsvant etter hvert, men Stian fikk det stadig vanskeligere, ikke minst på skolen, og da han begynte i tredje klasse ble det riktig ille.

– Klassene ble slått sammen i ett felles landskap, og dermed var vi 64 elever i samme rom. Det ble totalt uhåndterbart for en redd og forvirret åtteåring, og jeg måtte følges opp kontinuerlig av assistent.

I femte klasse byttet han skole, noe som slett ikke gjorde saken bedre. Den første dagen i ny klasse måtte alle elevene evakueres ut en bakdør da Stian gikk amok med en pekestokk.

Barneautisme
På dette tidspunktet var Stian til utredning i barnepsykiatrien, og han ble innlagt på Åsebråten barne- og ungdomspsykiatrisk klinikk i Fredrikstad, og deretter Tune barnehjem, som hadde et mer omfattende døgntilbud.

– Da hadde jeg så overveldende atferdsvansker at det var fullstendig urealistisk at jeg kunne bo hjemme, men det var forferdelig trist og vanskelig for både meg og mamma og pappa. Vi snakket sammen på telefon hver dag, og meningen var hele tiden at jeg skulle flytte hjem igjen.

Utredningen på Åsebråten fortsatte, og ti år gammel fikk Stian Orm diagnosen barneautisme.

Da han kom hjem etter oppholdet på barnehjem fikk han tilbud om plass på Fontenen, et tilrettelagt undervisningstilbud i Moss kommune, lokalisert til Orkerød. Der gikk han grunnskolen fra femte til tiende klasse, og det ble det store vendepunktet for Stian.

– I tillegg til skole var det ettermiddagstilbud der, og stedet ble helt sentralt for meg de årene. Det var et tett samarbeid mellom mamma og dyktige fagfolk på Fontenen, og det ga resultater.

Men Stian hadde fremdeles sine ting å slite med, både hjemme og på skolen. Han kunne feiltolke sosiale situasjoner, og han kunne oppleve omgivelsene som kaotiske, noe som i sin tur kunne utløse raserianfall.

– Det var så mye som raste rundt i hodet mitt, og som jeg ikke fikk uttrykt, så jeg måtte jobbe med å roe ned min indre verden, og å skape struktur. Og det fikk jeg god hjelp til i løpet av årene på Fontenen.

Autismekonsult
Han hadde hatt mange år uten ordinær undervisning da han avsluttet ungdomsskolen på Fontenen, men med utrettelig og kompetent støtte og innsats fra skolen og mamma klarte han å ta eksamen i fire fag. Deretter ga han seg i kast med videregående, og etter to år på Glemmen og to år på Malakoff gikk han ut med et karaktersnitt på 5,3. Og han synes han bør ha lov til å være litt stolt.

– Det var det nok ingen som hadde sett for seg! Nå er det mer enn ti år siden Stian har hatt kontakt med spesialhelsetjenesten, og han har møysommelig bygd videre på det han har fått av støtte og drahjelp under veis. Og ikke minst har han gjort mye av jobben selv.

– Medisiner?
– Etter hvert har jeg inntrykk at de ble skrevet ut til meg på rein rutine, så til slutt var det mamma og pappa som seponerte, kuttet dem ut.

Da Stian for fire å siden fylte atten arrangerte han en autismekonferanse på Bytårnet skole. Dette ble en stor suksess, og han har siden vært etterspurt som foredragsholder og kursarrangør. I januar 2015 opprettet han firmaet Autismekonsult, hvor han selv er koordinator, og har knyttet til seg  fagpersoner med tilstøtende, relevant kompetanse.

– Hvordan har responsen vært?
– Det har til tider vært et voldsomt trykk, og jeg har hatt mer enn nok å gjøre med foredrag og kursrekker, blant annet sammen med behandlere som tidligere har hatt meg som klient.

Dermed må hverdagen struktureres strengt, og Stian Orm har full kontroll.

– Jeg legger nøye planer, og er tidlig ute med ting. Jeg jobber i alle ferier, og ligger langt foran pensum når et nytt semester starter.

Jenter, rock’n’roll og fotball
Han har fått med seg mer livserfaring enn de aller fleste av sine jevnaldrende, og føler seg godt rustet til å møte nye utfordringer og krav. Han har klart å snu det tilsynelatende håpløse, og er kommet styrket ut av situasjoner og erfaringer som like gjerne kunne endt ganske alvorlig.

– Hvordan vil du beskrive ungdomstiden din?
– Vel, den er vel neppe sammenlignbar med de fleste andre ungdommer, for å si det forsiktig. Det har vært noen fester, men ikke mange.

– Russetid?
– Nei, det synes jeg er litt teit. Jeg ville ha gode eksamener. Men jeg studerte fenomenet med stor interesse, og slengte meg på noe av det. Når det gjelder sosiale relasjoner til jevnaldrende for øvrig har det vært ganske vanskelig, men det blir stadig bedre.

– Så det har ikke vært mye jenter, rock’n’roll og fotball?
– Det har det ikke, nei.

– Det kommer?
– Ja, vi får se. Nei…ikke fotball.

Del
Foregående artikkelFra PS Press Reklame til Australias solkyst
Neste artikelHistorisk i paralympics
BBF Magasinet - Bil Bolig Fritid - Blir produsert av PS Press Reklame. I tillegg til å være et nettsted er det også et trykk magasin som kommer ut en gang i mnd. i 21.000 eksemplarer. Ta kontakt med Jørgen for mer informasjon om annonsering 926 82 695

NO COMMENTS