I 2020 flytter Stena Recycling virksomheten fra Trolldalen til Solgård skog hvor de blir nærmeste nabo til innkjøringen til Movars avfallsanlegg. Dermed er all avfallshåndtering i Moss samlet på det samme området på Solgård.

Filialsjef Dag Frode Naper Høston ved Stena Recycling i Moss forteller at de er i full gang med forberedelsene av den fysiske flyttingen som skal skje i 2020.

– Vi jobber nå med planverket. Det er et omfattende arbeid som ligger til grunn når en virksomhet som dette skal flyttes. Avfallshåndtering krever konsesjoner, vi må involvere fylkesmannen og Moss kommune må behandle byggesøknader. I tillegg er utslippstillatelser, driftstillatelser og rensesystemer ting som må være på plass, sier han.

Kjøpte Agro Nova
Stena Recycling i Moss skal flytte inn i de tidligere lokalene til Agro Nova som de har kjøpt av Kjell Aanerød for 32 millioner kroner. Eiendommen er på 35 mål, noe som er en god del mer enn området de leier av den samme Aanerød i Trolldalen i dag. 

– Dermed blir det god plass til å bygge opp en god logistikk for virksomheten vår. Vi overtar også en bygningsmasse som er velegnet. Administrasjonsbygget, som ble bygget så seint som i 2011, er bra, mens fabrikkbygget må bygges om en del. 

Godt samarbeid
Dag Frode Naper Høston ser mange fordeler av flyttingen til Solgård skog.

– For byen er det viktig at alle som driver med avfallshåndtering nå er samlet på ett område. I tillegg til Movar så er jo også vår største konkurrent Ragn Sells også etablert der. Hele området på mSolgård er jo regulert til avfallshåndtering.

– At vi nå blir nærmeste nabo til Movar har også sine fordeler. Vi samarbeider på en rekke områder både som kunder og leverandører for hverandre. Det kan være mottak av avfallsfraksjoner, transporttjenester eller at vi drifter inne på området til Movar. Forskjellen er at vi jobber mot industrielle virksomheter, mens Movar er et interkommunalt mottak for husholdninger.

Trolldalen ikke egnet
Filialsjefen er glad for at de om ikke så lenge kan flytte virksomheten fra Trolldalen. – Med en beliggenhet inn mot boområder er ikke eiendommen spesielt godt egnet til  avfallshåndtering. Logistikken er heller ikke den enkleste for oss med Osloveien, gang- og sykkelveier og en litt vrien innkjøring til området. Det er disse forholdene vi har tatt konsekvensen av når vi nå velger å flytte. Vi har i lengre tid samarbeidet med Moss kommune om dette. De ønsker også å legge til rette for at vi kan flytte og er svært behjelpelige med praktiske ting. Det er alles parters ønske at all avfallshåndtering i Mosseregionen kan samles på ett begrenset område, sier Dag Frode Naper Høston.

Han vil ikke si så mye om hvor mye flyttingen fra Trolldalen til Solgård skog vil koste.

– At vi betalte 32 millioner kroner for Agro Nova-eiendommen er offentlig kjent. I tillegg vil det nok gå på noen titalls millioner kroner. Det er mange forberedelser som skal gjøres. Blant annet må det tette fabrikkbygget åpnes slik at det blir egnet for vår virksomhet. 

79 år med avfall
Stena Recycling har drevet sin virksomhet i Trolldalen siden 2011, da de kjøpte virksomheten av Kjell Aanerød. Aanerød har fram til nå eid tomta, som nå er solgt til boligutviklere. 

Stena Recycling har drevet med innsamling og gjenvinning av avfall siden 1939, og er nå et av Nordens største avfallsselskaper. Ved filialen i Moss er det 15 ansatte. 

 

Del
Foregående artikkelNå har Mosses startet sentrumsfilial
Neste artikelBetongpumping: Knallstart for betongveteranene
BBF Magasinet - Bil Bolig Fritid - Blir produsert av PS Press Reklame. I tillegg til å være et nettsted er det også et trykk magasin som kommer ut en gang i mnd. i 21.000 eksemplarer. Ta kontakt med Jørgen for mer informasjon om annonsering 926 82 695

NO COMMENTS