Dersom alt går etter planen vil en stor del av byens frivillige lag og foreninger fra slutten av august være samlet i ett hus på Høienhald. Frivillighetskoordinator Cathrine Aasen Roksvåg i Kirkens Bymisjon har fått ansvaret for å koordinere organiseringen av huset.

Hun forteller at målsettingen er at huset skal bli et samlingspunkt for mest mulig av frivilligheten i Moss samt et pårørendesenter.

– Dette har gått fort. Moss kommune vedtok å gi frivilligheten i byen bruksrett til dette huset og at kommunen dekker husleie og strøm. Vi overtar nøklene til huset 1. mai og fram til slutten av august blir det en hektisk periode med å pusse opp, finne ut hva som trengs og skape innhold i bygget. Det vil bli opprettet en arbeidsgruppe som skal se på hvordan bruken skal organiseres, sier Cathrine Aasen Roksvåg.

Moss HoienhaldOver 300 foreninger
At det er stor interesse blant byens lag og foreninger til frivillighetens hus er helt klart.

I januar ble det invitert til et innspillsmøte med over 60 deltakere. Vi hadde ingen formening om hvor mange som ville komme og var veldig godt fornøyd med responsen. På dette møtet holdt vi en workshop om hva dette huset kan være for frivilligheten, og vi fikk mange gode innspill og ideer som vi går videre med.

Cathrine Aasen Roksvåg forteller at det i Moss er mer enn 300 forskjellige lag og foreninger.

– Målet er å samle flest mulig av disse under samme tak. Vi vil kunne tilby cirka 15 kontorer, hvor noen ønsker seg fast daglig kontor, andre vil dele kontor mens noen bare ønsker en kontorplass de kan bruke innimellom. Det er også noen foreninger som ønsker plass for arkivskap og andre ting man måtte ha. Blant de organisasjonene som ønsker seg fast kontorplass er Moss Idrettsråd og Moss Sang og Musikkråd som begge har lønnet administrasjon.

Hus med muligheter
Frivillighetens hus vil inneholde flere møterom i forskjellige størrelser.

– Disse håper vi vil bli brukt av lag og foreninger til møter, kurs og andre arrangementer. Vi vil også ha en kafe som vil ha plass til større arrangementer. Dette er et hus med utrolig mange muligheter, og vi håper det blir et sted for mer enn kontorer og møter. Ønsket er at det vil bli et fellesskap innen frivilligheten i Moss. Dersom lag og foreninger greier å skape et nettverk så kan det jo også resultere i felles arrangementer.

Vil skape fellesskap
Mange lag og foreninger i Moss jobber i det stille uten samspill med andre lokale lag. Cathrine Aasen Roksvåg håper at man med frivillighetens hus klarer å skape et fellesskap som er til nytte.

– I frivilligheten i Moss er det en enorm bredde av kunnskap, kompetanse og ressurser som flere lag og foreninger kan nyte godt av og ha nytte av. Ved å hjelpe hverandre og skape samarbeid kan man hjelpe hverandre sterke.  Det er for eksempel flere foreninger som tilbyr gågrupper på dagtid. Kanskje ikke det alltid er like god oppslutning. Hva med at disse foreningene får kontakt med hverandre og bestemmer seg for å samordne turene. Blant de som har meldt sin interesse for kontorlokaler er Tjukkasgjengen. De har jo medlemmer som går turer både på formiddager og kvelder, sier frivillighetskoordinatoren.

Pårørendesenter
En av de som skal inn i frivillighetens hus og pårørendesenter er Frivilligsentralen som i dag tilbyr  både leksehjelp, korsang, strikkekafe og boulle.

– Og utenfor huset, hvor det er en relativt stor tomt så planlegger Frivilligsentralen en parsellhage. Dette er et prosjekt Moss kommune har fått fylkeskommunale midler til.

Huset får også sitt eget pårørendesenter
– Det er pårørende til flere grupper mennesker som sliter i hverdagen og som trenger et sted de kan oppsøke, ha noen å snakke med, kanskje bare finne ro, stillhet og trygge omgivelser i en krevende hverdag. Det kan være pårørende til demente, til rusmisbrukere eller mennesker som har fått en alvorlig sykdom. Det er ingen tvil om at det er behov for et sted å samles.

Venneforening
Kirkens Bymisjon fikk etter en anbudsrunde ansvaret for å koordinere oppstarten av Frivillighetens hus og pårørendesenter, og Roksvåg Aasen skal jobbe med prosjektet ut 2017 med muligheten for lengelse med ytterligere et år. Hun forteller at det er mye som skal på plass i tiden fra de overtar huset og fram til åpningen i slutten av august.

– I tillegg til å male og møblere så må vi også få en oversikt over hvilket utstyr vi trenger og hva som følger huset. Vi håper å få dannet en venneforening som kan engasjere seg for huset ved blant annet å organisere og delta på dugnader og binde den frivillige aktiviteten sammen.

Bli registrert!
Cathrine Aasen Roksvåg er i ferd med å samle seg et register over foreninger, kontaktpersoner og kontaktinformasjon.

– Men med tanke på at det er over 300 lag og foreninger i Moss så er det store mangler. De som ønsker å ha kontakt, få informasjon eller er interessert i å bruke frivillighetens hus kan sende meg en mail på cathrineaasen.roksvag@kirkensbymisjon.no. Jeg håper flest mulig av lag og foreninger tar kontakt. Det vil også bli opprettet nettsider for huset hvor all mulig informasjon skal finnes.

Jørn Mortensen (foto)
Tore Kubberød (tekst)

Del
Foregående artikkelUlfven – suksess med håndlagde fliser
Neste artikelOle Kristian (74) har VM som mål
BBF Magasinet - Bil Bolig Fritid - Blir produsert av PS Press Reklame. I tillegg til å være et nettsted er det også et trykk magasin som kommer ut en gang i mnd. i 21.000 eksemplarer. Ta kontakt med Jørgen for mer informasjon om annonsering 926 82 695

NO COMMENTS