Mary Ann og Tom Kjemperud ble i fjor fosterhjem for en 15 år gammel jente. – Det gir deg veldig mye samtidig som du betyr noe for et ungt menneske, sier Mary Ann Kjemperud. Bare i Østfold er det 65 barn og ungdommer som venter på et nytt hjem.

Det kan være mange årsaker til at et barn eller en ungdom ikke lenger kan eller bør bo sammen med sine biologiske foreldre. Noen ganger er foreldrene ikke enige i at barnet skal flytte hjemmefra, andre ganger er kan foreldrene forstå at kan være det beste for barnet. Akkurat nå er det ca 65 barn og unge som bor i beredskapshjem, på institusjon eller hjemme, som venter på et nytt sted å bo. Vi har et stort behov for å komme i kontakt med voksne som kan bidra til at disse kan få en bedre hverdag.

Ingen ukjent tanke
En av de som har åpnet hjemmet sitt er Mary Ann og Tom Kjemperud. Ekholtfamilien ble i fjor fosterhjem til en 15 år gammel jente.

– Jeg har jobbet i barnevernet i mange år, og det siste året i Fosterhjemstjenesten i Østfold. Vår oppgave der er å bistå kommunen i å finne gode fosterhjem, som passer til det enkelte barn.  Opp igjennom årene har jeg møtt mange forskjellige ungdommer, – flere har vært med meg hjem og enkelte har også vært med oss på ferie. Det var derfor ingen ukjent tanke da vi bestemte oss for å bli fosterhjem, smiler Mary Ann Kjemperud.

Jentas ønske
At de skulle bli fosterhjem for en ungdom var heller ikke tilfeldig.
– Jeg har alltid jobbet med ungdom, og i fjor så var jeg hjemme hos en mor og hennes 15 år gamle datter. Begge to var innforstått med at jenta skulle flytte, og da både jenta og moren senere sa at de kunne tenkt seg «dama som hadde besøkt dem” som fosterhjem, så bestemte vi oss for å si ja!

Mary Ann Kjemperud forteller at tilfellet med den nå 16 år gamle jenta som bor hjemme hos dem er litt spesielt.

– Det har vært veldig greit å samarbeide med moren,  – hun har valgt oss og vi har en god dialog. Når man er så stor som det denne jenta er, så er det vanskelig å bli flyttet mot sin vilje. Denne løsningen var imidlertid noe både moren og jenta ville, og de har daglig kontakt.

Forskjellig balast
Fostermoren forteller at barn og ungdom som havner i fosterhjem er veldig forskjellige.
– Noen er stille og innesluttet, andre er mer utadvendte. Noen strever med skole og venner, andre er aktive og sosiale. Noen ungdommer kan være hjemme alene, andre tør ikke det.

– I vårt tilfelle så ønsket vi en ungdom som kunne klare en del selv, i og med at vi begge ønsket å fortsette i jobbene våre. Det er selvfølgelig viktig at man likevel har tid og overskudd til å få et nytt familiemedlem! Hun som bor hos oss har lært oss at det er aller mest krevende for fosterbarnet. Hun minner oss om at vi har bestemte regler, rutiner, omgangsformer og særegenheter som hun må finne ut av. Hun ber meg si at det er slitsomt, i en lang periode, å finne ut av hvordan man skal «passe inn» i en helt ny familie.  Uansett hvor snill og grei familien er.

Rekruttert venner
Mary Ann Kjemperud forteller at hun har rekruttert fosterforeldre blant venner og kjente.
– Jeg er stadig på «jakt» etter potensielle fosterhjem, og i enkelte tilfeller har jeg møtt ungdommer jeg har tenkt kunne fått det fint hos noen jeg har kjent. Det er veldig viktig å finne hjem som passer til det enkelte barnet.

Ikke så streng
Hvordan har året som fosterforeldre vært i familien Kjemperud?
– Vi ser at hun setter pris på det vi gjør for henne, og det tolker vi som tegn på at vi har noe å tilby. Hun sier at hun trives hos oss, og jeg tror hun føler trygghet her. De to store jentene våre synes det er fint med en «lillesøster».

– Men vi er nok ikke så strenge nå som vi var mot våre egne unger. Jeg er mest opptatt av hva som er bra for jenta, og at vi finner en gylden middelvei som hun kan trives med. Husk at hun har levd mer selvstendig før hun kom til oss. Det er viktig at rammene ikke blir så trange at hun ikke vil være her.  Vi har selvfølgelig noen absolutter, noe vi ikke aksepterer, som bruk av alkohol og sigaretter.

Kurs og tett oppfølging
Hun vet det er mange som snakker om at de kunne tenkt seg å gjøre noe for barn og unge i en vanskelig livssituasjon.

– Noen tror nok oppgaven som fosterhjem er uoverkommelig, at man står alene, at det kreves så mye og at de ikke strekker til eller er flinke nok. Jeg skulle ønske at flere hadde mot til å prøve, at de ble litt nysgjerrige på hva dette egentlig innebærer. Så fort de melder seg interessert, vil de få hjelp til å finne ut om dette er noe de evner og ønsker. Sammen finner vi ut hvilken aldersgruppe og hvilke utfordringer som kan passe for den enkelte familie. Vi har tar i mot alle mulige spørsmål, og vil bruke god tid på å fatte en riktig beslutning. Fosterhjemstjenesten i Østfold har åpne informasjonsmøter en gang i måneden.

– Fosterbarna er i alle aldre. Det er lettest å finne hjem for barn i alderen spebarn til fem-seks år. Det er langt verre å finne egnede familier til ungdommer, og ekstra vanskelig dersom det dreier seg om søskenpar.

Er du interessert i å bli fosterhjem?
Kontakte din lokale fosterhjemstjeneste på nettadressen fosterhjem.no
Ringe vårt sentralbord på tlf. 466 16 900

Melde deg på et informasjonsmøte
Fosterhjem kan også finnes i barnets egen slekt eller nettverk, –  tanter, onkler, besteforeldre, fotballtrenere, lærere, venner.

Ulike barn trenger ulike fosterhjem. Både gifte, samboere, enslige eller likekjønnede par kan bli fosterforeldre.

Fosterforeldre må tilfredsstille noen krav.
Du må ha:
– God vandel og legge frem uttømmende og utvidet politiattest
– Interesse og overskudd til å gi barnet trygt og godt hjem
– Stabil livssituasjon
– Alminnelig god helse
– Gode samarbeidsevner
– Økonomi, bolig og sosialt nettverk som gir barn rom for livsutfoldelse

Tore Kubberød (tekst)

Jørn Mortensen (foto)

Del
Foregående artikkelVil ta OL-medalje sammen med kjæresten
Neste artikelErik Grønner: Den litterære sivilingeniøren
BBF Magasinet - Bil Bolig Fritid - Blir produsert av PS Press Reklame. I tillegg til å være et nettsted er det også et trykk magasin som kommer ut en gang i mnd. i 21.000 eksemplarer. Ta kontakt med Jørgen for mer informasjon om annonsering 926 82 695

NO COMMENTS