Miljørådgiver Cecilie Kildahl i Moss kommune regner med at mange kommer til å ta fram sykkelen i påska. En av hennes viktigste oppgaver er å jobbe for at Moss blir en sykkelby. Dit er det en lang vei å gå, for undersøkelser som gjøres viszes at byen er blant de verste i klassen.

– Målsettingen er at Moss skal bli en sykkelby, men det er en lang vei å gå før vi blir en god sykkelby, sier miljørådgiver Cecilie Kildahl.

Hun henviser til en undersøkelse som Syklistenes Landsforbund gjør annethvert år i 30 norske byer.

– Der ligger vi på nest siste plass, og det er ikke noe vi skal være stolte av. Det som først og fremst må på plass er en bedre infrastruktur for syklister. Forholdene må legges bedre til rette. Og nå er det politisk vilje til at byen skal klatre på denne statistikken.

Gratis vårsjekk 5. april
Det er flere tiltak på gang i Moss i tiden som kommer, som forhåpentligvis skal stimulere flere til å velge sykkel framfor bil på sine korte turer, enten det er til jobb eller enkle ærender som kan gjøres med sykkel. Det aller første tiltaket finner sted før påske, nærmere bestemt 5. april. Da inviterer Sykkelbyen Moss Rygge til gratis vårsjekk av sykler. Fra klokken 14.00 til 18.00 vil sportsbutikkene Standard Sport og XXL samt sykkelverkstedet til Krapfoss Industrier (Kias) ha representanter på plass utenfor ByLab i gågata.

– Butikkene og verkstedet sjekker bremser, gir, luft, kjede og lys, og de strammer, justerer, smører og fyller luft der det trengs. Alt dette er gratis for sykkeleierne, men må det foretas noe mer på syklene så får syklistene beskjed om det og et kostnadsoverslag. Kommunene har fått fylkeskommunale midler til prosjektet, slik at vi betaler  butikkene og Kias 200 kroner pr sykkel de sjekker.

Sykle til jobben-aksjon
For første gang skal også Moss kommune være med på «Sykle-til-jobben-aksjonen» som går fra 19. april til 17. juni.

– Dette koster normalt den enkelte litt penger, men Moss kommune, Østfold fylkeskommune, Nedre Glomma-regionen og Askim spleiser nå om å betale den enkeltes deltakeravgift, forteller Cecilie Kildahl som er svært spent på responsen.

Bedre trafikkforhold
Det miljørådgiveren peker på som den aller viktigste årsaken til at Moss er langt unna å kunne kalle seg en god sykkelby er trafikkforholdene.

– En bedre infrastruktur vil være alfa og omega. Nå er det politisk vilje til å gjøre noe med forholdene for syklister. Det er mye arbeid på gang. Cowi er i full sving med å jobbe ut løsninger for Jernbanegata og Storgaten. Målet er at arbeidene skal i gang før sommeren 2017. I Jernbanegata vil det bli sykkelvei, mens det i Storgaten blir et mye bredere fortau hvor man kan sykle i gangfart eller raskere i veien. Veibanen blir dermed smalere og trafikken må nødvendigvis gå saktere.

Sykkelbibliotek
Moss kommune jobber også med et sykkelbibliotek som skal administreres av Moss bibliotek.
– Vi skal kjøpe inn åtte elsykler som folk kan låne for en eller flere dager og dermed prøve ut hvordan det er å  bruke elsykkel. Det kreves at de som skal låne har lånekort på biblioteket. Ellers er lånet gratis. Moss bibliotek har sagt seg villige til å stå for utlånet. Vi vil i tillegg trolig ha en eller annen ekstra-avtale med låneren og i tillegg gi en kort opplæring.

Cecilie Kildahl håper utlånsordningen er på plass til sommerferien.
– Vi har nå satt i gang en anbudskonkurranse for kjøpet. Jeg håper denne er avgjort og at syklene er på plass til juni. Men det kan tenkes at ting tar litt lengre tid og at vi ikke kommer i gang med utlånet før til høsten.

Utreder bysykler
I mange byer står det såkalte bysykler oppstilt på forskjellige steder. Sykler som hvem som helst kan låne og sette tilbake.

– Vi har også satt i gang en utredning for å se om det er aktuelt med bysykler i Moss. Det vil bli fremmet en sak om det i miljø- og samferdselsutvalget i slutten av april, sier miljøkoordinator Cecilie Kildahl.

Hun er selv glad i å bruke sykkel
– Jeg har kjøpt meg en el-sykkel som jeg har blitt veldig glad i. Den bruker jeg både til jobb og på turer. Det er mange flotte turveier i Moss og omegn. Siden jeg bor på Jeløya så blir det gjerne en del turer til Alby, sier hun.

Tore Kubberød (tekst)
Jørn Mortensen (foto)

Del
Foregående artikkelErik Grønner: Den litterære sivilingeniøren
Neste artikelSon Gjestehavn; Norges mest populære gjestehavn
BBF Magasinet - Bil Bolig Fritid - Blir produsert av PS Press Reklame. I tillegg til å være et nettsted er det også et trykk magasin som kommer ut en gang i mnd. i 21.000 eksemplarer. Ta kontakt med Jørgen for mer informasjon om annonsering 926 82 695

NO COMMENTS