Landsforeningen for hjerte- og lungesyke (LHL) i Moss er en av de mest aktive foreningene i distriktet. Hver eneste dag har de aktiviteter som tilbud til sine medlemmer. – Aktivitetene våre er for både de som vil forebygge sykdom og de som vil komme i form igjen etter å ha vært syke. Vi er en forening som er åpen for alle, sier styremedlem Lisbeth Lund.

Lisbeth Lund er relativt ferskt medlem i LHL avdeling Moss. – Jeg flyttet til Moss i 2015, og meldte meg raskt inn i lokallaget etter å ha deltatt på LHL-aktiviteter i Oslo. Så fant jeg ut at den aktiviteten jeg hadde deltatt på i Oslo, frisklivstrim, ikke fantes i Moss. Så satte jeg likeså godt i gang denne aktiviteten selv. Nå har vi trening i gymsalen på Bytårnet skole to ganger i uken med stadig bedre oppslutning, forteller hun.

Både forebyggende og oppbyggende
LHL avdeling Moss har 343 medlemmer, mens det på landsbasis er over 52000 medlemmer fordelt på 250 lokallag. Lisbeth Lund understreker at det slett ikke er nødvendig å ha vært gjennom en hjerte- eller lungesykdom.

– Jeg har ikke vært syk selv. Fikk riktignok påvist et hjerteinfarkt som viste seg å være feil. Men jeg er med fordi jeg vil holde meg i form og trimme. Det oppfordrer jeg flest mulig til å gjøre. Ved å holde seg i aktivitet så holder man seg frisk lengre. Men aktivitetene våre er selvsagt også viktige for de som har vært gjennom en sykdomsperiode og som vil komme i form igjen. For det er ikke, som mange tror, farlig å trene dersom man har vært hjertesyk. Mange er feige og velger passivitet som er mye verre.

– Det er en del gamle myter om hjertesykdom som fortsatt henger igjen, dessverre. Tidligere ble det jo sagt at man skulle ta det med ro. Dessuten er det mange som sliter med den berømte dørstokkmila. Det å komme seg ut av huset og delta på aktiviteter er et langt skritt for mange, men når en først har tatt skrittet er mye gjort.

Gratis aktiviteter
Studielederen i LHL avdeling Moss forteller at det er vanskelig å finne et aktivitetstilbud som er billigere og like omfattende som LHL. – I Moss har vi aktiviteter hver eneste dag fra mandag til fredag. Og har man betalt medlemsavgiften på 350 kroner i året så er aktivitetene gratis. For hustandsmedlem nummer to er medlemsavgiften enda lavere. For denne lave summen kan man delta på trimgrupper to ganger i uka, varmvannstrening på Høienhald en gang i uka eller rolige spaserturer sammen med en hyggelig gjeng en gang i uka. I tillegg er det en gruppe medlemmer som møtes til bowling hver fredag. De samles også en gang til hver uke, men det er ikke i regi av LHL avdeling Moss.

Blandet gruppe
– Brorparten er nok mennesker over 60 år, men vi har også med yngre deltakere. Medlemmene er en fin blanding av mennesker som har hatt hjerteproblemer, mennesker som har hatt andre sykdommer som for eksempel kreft og de som kun vil møtes og trimme for å holde seg friske. Sånn som meg, smiler Lisbeth Lund.

Mye viktig arbeid
Hun understreker også at man med medlemskap i LHL støtter viktig helsearbeid på mange plan i samfunnet.  – En ting er lavterskel helsetilbudet vi har lokalt rundt omkring i landet. Organisasjonen bidrar også med drift av sykehus og klinikker, oppfølging av pasienter og pårørende både før, under og etter behandling, gjennom forskning, folkeopplysning, profesjonell behandling og politisk påvirkning. LHL har siden etableringen i 1943 gitt mange mennesker et bedre liv. Det skal vi fortsette med, sier styremedlemmet i LHL avdeling Moss.

Her er aktivitetene
Lokallaget i Moss drives av frivillige, og er en del av Frivillighetens hus på Skarmyra. Her er den andre onsdag hver måned medlemsmøter med både foredrag, sosialt fellesskap og matservering.

LHL avdeling Moss har følgende aktiviteter:
Mandager og torsdager
kl. 1730-19.00:Hjertetrim i gymsalen på Bytårnet skole. En frilivstrim hvor programmet er intensivt og deltakerne blir både svette og andpustne.

Tirsdager klokken 13.30-14.30 Vanntrim på Høienhald. Trim med moderat intensitet.

Onsdager klokken 11.00-13.00: Rusletur i nærmiljøet når været tillater det. Oppmøtested er ved Frivillighetens Hus.

Fredager klokken 12.00-15.00: Bowling hos Bowling 1 i City Syd. Bowlinggjengen møtes også på mandager.

NO COMMENTS