Moss kommune inviterer til kurs i kompostering av matavfall. Alle som gjennomfører det drøyt time lange kurset får også låne gratis komposteringsdunk. Miljørådgiver Gyda Silvia Hellgren Rolfsøn forteller at interessen for kompostering er sterkt økende. I fjor deltok rundt 100 mennesker på kursene.

– Vi starter i år opp med to kurs, og så ser vi an responsen. I fjor gjorde vi det samme og endte opp med hele fem kurs med 20 deltakere på hvert kurs. Det er uten tvil en økende interesse for kompostering blant mossinger. Dette henger nok sammen med den grønne bølgen som har kommet, sier Gyda Silvia Hellgren Rolfsøn, rådgiver ved seksjon for miljø på plan, miljø og teknisk.

Søppel blir næringsrik jord
Det første komposteringskurset i Moss kommunes regi gikk 10. april, mens det andre kurset er mandag 16. april klokken 1830 i Moss Bylabs lokaler i Dronningsgate 15.

– Vi har plass til 20 personer på hvert kurs som tar cirka en til en og en halv time. Kurset er obligatorisk for alle som ønsker å låne gratis komposteringsdunk av Moss kommune, men på kurset så får man vite alt man trenger å vite om kompostering av mat og gjøre matavfallet til næringsrik og god kompostjord som egner seg veldig godt både i blomsterbedet og i kjøkkenhagen.

Riktig temperatur viktig
Gyda Silvia Hellgren Rolfsøn forteller at det ikke er så veldig stor jobb å kompostere matavfall.

– Bare man får komposteringen skikkelig i gang, synes dette er både givende og interessant og følger de rådene man får på kurset så skal det gå veldig greit for alle. Det handler om å få opp den rette temperaturen i dunken, røre om av og til og drysse på kompoststrø ved jevne mellomrom slik at man holder innholdet tørrere og dermed unngår vond lukt.

Det meste kan komposteres
Folk flest har blitt flinkere til å ikke kaste mat, men fortsatt utgjør matrester en stor andel av husholdningssøppelet. Gyda Silvia Hellgren Rolfsøn forteller at det aller meste av matavfall kan komposteres.

– De som har komposteringsdunk kan kaste både kjøtt, grønnsaksrester og rekeskall for å nevne noe. Det eneste vi ikke anbefaler i dunken er kjøttbein, fordi det tar så veldig lang tid å bryte ned bein og knokler.  På kurset forteller vi også litt om hvilke problemer som kan oppstå under komposteringen. I tillegg til lukt kan man også få larver i komposten og hvordan det skal unngås og løses forteller vi litt om på kurset.

Mindre restavfall
Miljørådgiveren forteller at Moss kommune og Movar har som målsetting å redusere mengden av restavfall.

– Matrester utgjør en stor andel av restavfallet, og får vi flest mulig til å kompostere så vil mengden med restavfall reduseres betraktelig. Det som i utgangspunktet er søppel omgjøres dessuten til en ressurs som kan brukes i hagen.

Ta kontakt
De som ønsker å låne dunk eller delta på kurs kan ta kontakt med Movar eller Moss kommune. Etter å ha deltatt på komposteringskurset så får man låne en dunk og en rørepinne.

– Det eneste folk må ordne selv er kompoststrø som er å få kjøpt på de fleste hagesentra. Alternativt kan man bruke eggekartonger eller kvist som er kuttet opp i flis i en kvistkutter. Det viktigste er at det man tar opp i komposteringsdunken suger til seg fuktighet og forhindrer lukt.

Hele Mosseregionen
Ved Movar opplyses det at de samme avtalene gjelder for hele Mosseregionen. Det vil si at beboere i samtlige kommuner som er tilknyttet Movar kan få låne kompostbinger dersom de har gjennomført kurs. Kursene i regi av Moss kommune er derfor åpne for beboere i alle kommunene.

 

Tekst og foto Tore Kubberød

Del
Foregående artikkelGjenbruk, sykkelsjekk, dans og pubrunde
Neste artikelAlt under ett tak
BBF Magasinet - Bil Bolig Fritid - Blir produsert av PS Press Reklame. I tillegg til å være et nettsted er det også et trykk magasin som kommer ut en gang i mnd. i 21.000 eksemplarer. Ta kontakt med Jørgen for mer informasjon om annonsering 926 82 695

NO COMMENTS