Veldig mange bruker stadig mindre tid hjemme, enten det er pendling og lange arbeidsdager eller andre årsaker. Flere eldre enn før beholder hus og hage lengre. Mange av disse velger å kjøpe seg hjelp med hagearbeidet. Det merker man hos Kolsrud Anleggsgartner.

Det er borettslagene i Vansjø Boligbyggelag som utgjør den største kundegruppen hos Kolsrud Anleggsgartner.

– Og selv om vi er gartnere med grønnere fingere enn de fleste så er det ikke det grønne som utgjør den største delen av omsetningen. Det er faktisk det brune og grå, smiler kontorleder Jørgen Thorvaldsen ved Kolsrud Anleggsgartner.

Totalleverandør
Med brune og grå oppgaver så mener han opparbeidelse av hager, parker og uterom med stein, metall, betong, tre og løsmasser til å forme uterommet, samt renhold, snøfjerning og tilsyn med lekeplasser for å nevne noen arbeidsområder.

– Men selvsagt jobber vi også mye med det folk flest oppfatter som gartneroppgaver, både for firmaer og privatkunder. Det kan være legging av plener, beplantning, stell og vedlikehold, klipp og beskjæring av busker, hekker og frukttrær og annet folk måtte ønske hjelp til. Vi får også mange henvendelser om totalrenovering av eksisterende hager, spesielt i forbindelse med eierskifter på hus. Vi er en totalleverandør, som kan være med fra uteområdet skal planlegges og utformes til ferdigstillelsen.

Våren er høysesong
Thorvaldsen forteller at stadig flere velger å bruke penger på profesjonell hjelp med hagen sin.

– Det er tusenvis av folk i Mosseregionen som pendler kortere og lengre strekninger til jobb. Det betyr lange arbeidsdager, og den fritiden de har igjen ønsker de å bruke på annet enn hagearbeid. Derfor er de villige til å bruke penger på innleid hjelp i hagen. I tillegg er det flere eldre mennesker enn før som velger å bo i huset, men som synes hagearbeidet kan bli tungt. Dermed kontakter de oss for å få hjelp.

Kontorlederen forteller at telefonen ikke har stått stille i firmaet etter at det ble vår i luften.

– Oppdragene formelig renner inn, og det handler om alle typer forespørsler om hjelp med hagearbeid. Vi har mye å gjøre, men er ikke fullbooket. Men beskjæring av trær er en oppgave som begynner å gå mot slutten. Mange ringer om dette litt for seint, for dette er en jobb som bør gjøres før knoppskytingen på trærne.

Nye eiere
Neste år er det 30 år siden Erik Kolsrud etablerte Kolsrud Anleggsgartner. Han er fortsatt med i firmaet men i fjor skjedde det endringer på eiersiden. Da overtok Kias eierskapet for bedriften som nå har ti ansatte inkludert to lærekandidater. Krapfoss Industrier AS, som bedriften heter, er landets eldste attføringsbedrift. Kolsrud Anleggsgarter er nå et datterselskap i Krapfoss Industriers nylig opprettede konsern, og Kias-direktør Tor-Arne Syversen er formelt garterfirmaets daglige leder.

Ekstra perspektiv
Kontorleder Jørgen Thorvaldsen ved Kolsrud Anleggsgartner synes den nye hverdagen er spennende.

– Vi er nå en del av et konsern som er landets eldste attføringsbedrift. Det betyr at vi vil kunne ha med oss arbeidstakere på arbeidstrening. Mennesker som i tillegg til arbeidstreningen også trenger å være en del av et sosialt arbeidsfellesskap og som trenger å føle mestring. Dette gir oss et ekstra perspektiv som er flott både for bedriften og de ansatte.

– Samtidig er det viktig å understreke at kundene ikke vil merke noen forskjell. Oppdragene vi tar på oss vil fortsatt bli utført med samme kvalitet av erfarne og profesjonelle fagfolk. Men de medarbeiderne vi har med oss fra Kias vil kunne utføre enkle oppgaver som man ikke trenger fagutdanning til. Det kan være å rake løv, klippe plen og andre oppgaver. Selv om dette er enkle oppgaver så vil arbeidstakerne umiddelbart se positive resultater av jobben de gjør, sier Jørgen Thorvaldsen.

Midt i blinken for Kias
Administrerende direktør Tor-Arne Syversen ved Kias forteller at oppkjøp av Kolsrud Anleggsgartner var midt i blinken for dem.

– Vi er hele tiden ute etter arbeidstreningsplasser for mennesker som skal tilbake i arbeid etter lang tid utenfor arbeidslivet. Og det er greit å ha litt variasjon i tilbudet av enkle oppgaver som alle kan mestre. Allerede hadde vi såpass med oppgaver som er knyttet opp mot uteområder og hagearbeid at vi vurderte å intensivere satsingen på området. Da passet det veldig bra at muligheten for å kjøpe opp Kolsrud Anleggsgartner dukket opp. Et firma med solid omdømme og en sterk posisjon både lokalt og regionalt, sier han.

Det er snart et år siden Kias kjøpte opp det lokale tradisjonsrike gartnerfirmaet.

– Det har vært et positivt år. Ved å slå sammen virksomheten vi allerede hadde med det Kolsrud drev med så er firmaet styrket. Vi jobber for tiden med nyansettelser av blant annet to nye gartnere, og vi har i løpet av året hatt mange på arbeidstrening her.

Tore Kubberød (tekst)

Jørn Mortensen (foto)

Del
Foregående artikkelBredspektret billiv på Jeløy
Neste artikelGjør Moss vårklar
BBF Magasinet - Bil Bolig Fritid - Blir produsert av PS Press Reklame. I tillegg til å være et nettsted er det også et trykk magasin som kommer ut en gang i mnd. i 21.000 eksemplarer. Ta kontakt med Jørgen for mer informasjon om annonsering 926 82 695

NO COMMENTS