26. september skal ca 750 tiendeklassinger fra hele mosseregionen på speed date med næringslivet. Cirka 30 bedrifter stiller opp på arrangementet i Mossehallen, et arrangement som Partnerskap for karriereveiledning i Mosseregionen står bak.

– Partnerskapet for karriereveiledning i mosseregionen har eksistert siden 2011. Det er fjerde året vi arrangerer denne speed daten mellom tiendeklassinger og næringslivet, og responsen er veldig bra hvert år. I år stiller cirka 30 bedrifter opp, hvorav mange har vært med oss hvert eneste år, forteller nettverksleder Ingunn Sandem Bro som også oppfordrer bedrifter om å ta kontakt dersom de vil delta.

– Det er fortsatt plass til flere bedrifter, og en størst mulig bredde er viktig for ungdommene, samtidig som at bedriftene har stor nytte av kontakten de skaper.

Skal snart ta et valg
Hun forteller at arrangementet i Mossehallen er viktig på mange måter. – For ungdommene er dette nyttig informasjon bare noen måneder før de må ta valget om hvilken videregående utdanning de skal søke seg inn på. Det er ikke så lett for tiendeklassinger å ta et valg som er viktig for resten av livet. Da er det fint at næringslivet kan presentere seg og bransjene de representerer. Kanskje gjør det valget lettere.

– Dette er også nyttig for næringslivet. Mange næringer trenger god rekruttering, og her får de muligheten til å vise fram hva de står for, og hvilke muligheter som ligger i denne utdanningen. Derfor er det veldig mange bedrifter som kommer igjen år etter år og legger en solid innsats i å vise seg fram på en best mulig måte.

Stor bredde
Ingunn Sandem Bro forteller at det også er et veldig bra fagmessig spenn på bedriftene som deltar.
– Vi har bedrifter fra en rekke forskjellige bransjer og utdanninger. Hyggelig er det også at vi etter hvert har fått med håndverksbransjene.

De cirka 750 elevene vil bli sluppet inn i Mossehallen i puljer à 150 elever.
– Først får elevene en kort informasjon om hva som skal skje. Deretter har elevene cirka 40 minutter til rådighet til å besøke bedriftene, få snakket om hva de driver med, om bransjen generelt og yrkes- og karrieremulighetene. De får også informasjon om hvilke utdanningskrav bransjen har, og ellers det de måtte lure på selv.

Vil skape nærkontakt
Nettverkslederen forteller at hovedmålet er å bedre elevenes yrkesveiledning gjennom nær kontakt med næringslivet i mosseregionen.

– Vi ønsker å skape en arena mellom skole og lokalt næringsliv og fremme elevers og deres læreres kunnskap om dagens lokale næringsliv og karrieremuligheter. Det skal være en lærerik og inspirerende dag med store ringvirkninger, forteller Ingunn Bro.

Hun forteller at det også er en del delmål med arrangementet.
– Det er viktig å vise fram regionalt næringsliv på en attraktiv måte og motivere elevene til ny innsikt om hva som finnes av mangfold av lokale bedrifter, og i forhold til sitt eget karrierevalg. Det er mange bedrifter i nærmiljøet som vi ikke vet så mye om, men som kan være et spennende valg for mange ungdommer.

– Det er også viktig å vise bredden innen ulike yrkesfag med fokus på kompetansebehov. På messen vil ungdommene også få en viss kunnskap om hva fagene virkelig kan brukes til, og hjelpe ungdom med å se sammenheng mellom utdanning, yrker og samfunnet for øvrig. Jeg håper vi også stimulerer lysten til å søke kunnskap om lokalsamfunnet og arbeidsmulighetene som er i regionen. Viktig er det også at det bygges broer mellom næringslivet og skolen, slik at elever og lærere lettere kan knytte kontakt med lokalt næringsliv.

Fylket betaler
Ingunn Sandem Bro er til daglig å finne på Rygge ungdomsskole men er frikjøpt som nettverksleder i en 20 prosents stilling.
– Det er Østfold fylkeskommune som eier prosjektet og som betaler alle kostnader. Jeg har også med meg 18 karriereveiledere og rådgivere ute i grunn- og videregående skole.

I år har alle rådgiverne i grunnskolen vært delaktige i å invitere bedrifter, markedsføring, informasjon til skolene og det praktiske knyttet til gjennomføringen.

Del
Foregående artikkelErik Solbakken; Målet er VM-medalje
Neste artikelØvereng Interiør: Schmidt er den røde tråden hos Hege
BBF Magasinet - Bil Bolig Fritid - Blir produsert av PS Press Reklame. I tillegg til å være et nettsted er det også et trykk magasin som kommer ut en gang i mnd. i 21.000 eksemplarer. Ta kontakt med Jørgen for mer informasjon om annonsering 926 82 695

NO COMMENTS