I ti år var Erik Torp Såheim direktør ved fengselet på Bastø. I denne perioden innførte han noe som senere har blitt kalt Bastømodellen, hvor tillit, ansvar og meningsfulle oppgaver er stikkordene. En modell som har vakt oppsikt verden over. Nå har 75-åringen skrevet bok om fengselet på Bastø og denne modellen.

Bastø var egentlig et guttehjem som senere ble gjort om til fengsel. I 1991ble Erik Torp Såheim fra Son ansatt som direktør, og han forteller at han kom til et fengsel som var i krise.

– Fasilitetene var i forfall, og lite eller ingenting ville blitt godkjent av offentlige myndigheter. Men det aller verste var den lave bemanningen og ressursene som ble brukt på de innsatte. Fengselet var mer eller mindre noe vi kalte en «promilleleir», hvor folk sonet i kort tid og hvor man derfor mente det ikke var nødvendig med noe tilbud til de som sonet der. Det virket dessuten som om de ansatte syntes dette var greit, for engasjementet var lavt, forteller Erik Torp Såheim.

Tillit og ansvar
Han forteller at han raskt begynte et målrettet arbeid for å skape forandringer.

– De første årene var tunge. Men gradvis fikk jeg snudd trenden, og da jeg sluttet etter ti år så kunne jeg gå rakrygget ut. Jeg hadde greid å skape et godt grunnlag for et bra fengsel hvor man var opptatt av at arbeid og aktiviteter skulle oppleves som meningsfulle og hvor de innsatte følte både tillit og at de fikk ansvar.

– Selv om fengselet da var blitt et sted for langtidsdømte med en gjennomsnittlig soningstid på cirka fem år, noe som er mye i Norge, så handler det om å gi tillit og ansvar. Uansett hvor lange dommer folk sitter inne for så handler det om rehabilitering og at de en eller annen gang skal tilbake til samfunnet. Skal folk føle ansvar og tillit så må det trenes på, og jeg var opptatt av at de innsatte fikk praktisk trening i nettopp dette gjennom arbeid og andre daglige gjøremål.

Sjelden problemer
– Vi hadde et fengsel hvor det ble sonet både for drap og andre svært alvorlige kriminelle handlinger. Likevel hadde vi svært få problemer med modellen vår. Vi hadde sjelden konflikter enten det gjaldt mellom innsatte eller i forholdet mellom innsatte og ansatte. I ettertid har det også vist seg at tilbakefallsprosenten har blitt mye lavere, og tilbakemeldingene fra de som har kommet på rett kjøl er gode selv om det selvsagt også er stor forskjell på innsatte.

Torp Såheim forteller at fengselet hadde et godt utgangspunkt for å skape meningsfulle oppgaver.

– Den 2,5 kvadratkilometer store øya er i utgangspunktet naturvernområde. Jeg introduserte derfor noe jeg kaller human økologi. De innsatte fikk jobbe med gårdsarbeid, produsere økologiske grønnsaker og stelle dyr. 

Oppsikt i utlandet
Modellen Erik Torp Såheim innførte lever fortsatt i beste velgående på Bastø.

– Da jeg forlot stillingen i 2001 var jeg trygg på at arbeidet ville bli videreført. Min assistent, Arne Kjærnes Nilsen fra Moss, hadde den samme filosofien som meg, og jobbet videre med modellen. Det samme har nåværende fengselsdirektør Tom Eberhardt, som også er i Son. Han får stadig henvendelser om å komme til andre land for å fortelle om hvordan det jobbes på Bastø. Det siste nå er at man i Romania skal sette i gang med samme modellen i et fengsel.

– Allerede i min tid på Bastø begynte utlandet å rette øynene mot hva vi drev med på øya i Oslofjorden. Det ble skrevet artikler om Bastømodellen i både The Guardian, Washington Post og andre prestisjeaviser. Vi fikk også besøk fra utlandet, hvor man var forundret over det vi fikk til, smiler Erik Torp Såheim som ikke er i tvil om at modellen også kan innføres i andre norske fengsler.

– Selv om Bastøs beliggenhet på en øy er spesiell så er det mye med modellen som kan overføres til et hvilket som helst annet fengsel. Alt er mulig dersom man tror på det man jobber med og ser mulighetene.

Eget forlag
Den drøyt 250 sider tykke boka om Bastø og Bastømodellen ble lansert for en drøy måned siden. Erik Torp Såheim, som jobbet i mer enn 30 år i fengselsvesenet, var i forbindelse med lanseringen tilbake på øya. Han har gitt boka ut på sitt eget forlag Dismas Forlag. 

I tillegg til fengselsvesenet så jobbet Erik Torp Såheim også i Justisdepartementet samt fem år som konsulent i Russland.

Tore Kubberød (tekst)
Jørn Mortensen (foto)

 

Del
Foregående artikkelLosen: Stjernedryss i Larkollen i sommer
Neste artikelTommy jakter på cacher
BBF Magasinet - Bil Bolig Fritid - Blir produsert av PS Press Reklame. I tillegg til å være et nettsted er det også et trykk magasin som kommer ut en gang i mnd. i 21.000 eksemplarer. Ta kontakt med Jørgen for mer informasjon om annonsering 926 82 695

NO COMMENTS